Banner Trường Tín Covid 19
Banner Trường Tín Covid 19 Mobile

Cách reset ứng dụng Settings trong Windows 10

--
Web Sửa máy tính giá rẻ Trường Tín có bài ❎❤️: Cách reset ứng dụng Settings trong Windows 10 Nếu Settings bị lỗi hoặc không mở được, bạn có thể reset và/hoặc đăng ký lại ứng dụng Settings để hy vọng khắc phục sự cố. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách reset và đăng ký lại ứng dụng Settings trong Windows 10.

Hầu hết các cài đặt bạn mong muốn thay đổi trong Windows 10 đều nằm trong phần mềm Settings. Settings được tổ chức thành các danh mục System, Devices, Phone, Network & Internet, Personalization, Apps, Accounts, Time & language, Gaming, Ease of Access, Search, Privacy, Update & Security Mixed Reality (nếu có). Bạn có thể nhấp vào một danh mục để xem và thay đổi các cài đặt khác cho danh mục đó.

Nếu Settings bị lỗi hoặc không mở được, bạn cũng đều có thể reset và/hoặc đăng ký lại ứng dụng Settings để kỳ vọng khắc phục sự cố.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách reset và đăng ký lại ứng dụng Settings trong Windows 10.

Reset ứng dụng Settings từ menu Start

1. Mở menu Start.

2. Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào tượng trưng Settings (bánh răng) trên danh sách Start, nhấp vào More và chọn App settings.

Nhấp vào More và chọn App settings
Nhấp vào More và chọn App settings

3. Nhấp vào nút Reset trong Settings.

Nhấp vào nút Reset trong Settings
Nhấp vào nút Reset trong Settings

4. Nhấp vào nút Reset để xác nhận.

Nhấp vào nút Reset để xác nhận
Nhấp vào nút Reset để xác nhận

5. Bây giờ, bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Reset lại phần mềm Settings trong PowerShell

1. Mở Windows PowerShell.

2. Sao chép và dán lệnh bên dưới vào PowerShell rồi nhấn Enter.

  Get-AppxPackage *windows.immersivecontrolpanel* | Reset-AppxPackage  

3. Khi hoàn tất, bạn cũng đều có thể đóng PowerShell nếu muốn.

Reset lại ứng dụng Settings trong PowerShell
Reset lại ứng dụng Settings trong PowerShell

Cài đặt và đăng ký lại phần mềm Settings trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt.

2. Sao chép và dán lệnh dưới đây vào Command Prompt và nhấn Enter.

Code:

  PowerShell -ExecutionPolicy Unrestricted -Command "& {$manifest = (Get-AppxPackage *immersivecontrolpanel*).InstallLocation + 'AppxManifest.xml' ; Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $manifest}"  

3. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Cài đặt và đăng ký lại ứng dụng Settings trong Command Prompt
Cài đặt và đăng ký lại phần mềm Settings trong Command Prompt

Xem thêm:

  • Cách reset Windows Update trên Windows 10

Windows 10, Settings, ứng dụng Settings, reset ứng dụng Settings, cách reset ứng dụng Settings, reset ứng dụng Settings trong Windows 10

Nội dung Cách reset ứng dụng Settings trong Windows 10 được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Sửa máy tính giá rẻ Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho suamaytinhgiare.xyz để điều chỉnh. suamaytinhgiare.xyz tks.

Bài Viết Liên Quan


5/5 - (1 bình chọn)

Bài Viết Khác

--