Banner Trường Tín Covid 19
Banner Trường Tín Covid 19 Mobile

Cách reset cài đặt chế độ xem thư mục mặc định trong Windows 10

--
Web Sửa máy tính giá rẻ Trường Tín có bài ❎❤️: Cách reset cài đặt chế độ xem thư mục mặc định trong Windows 10 Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách reset lại cài đặt chế độ xem thư mục, chi tiết và chiều rộng phần preview (xem trước), cũng như chiều rộng phần điều hướng trở về tùy chọn mặc định trong Windows 10.

Trong Windows, bạn có thể thay đổi kích thước cửa sổ File Explorer, template, bề rộng cột, nhóm theo ( Group by ), bố trí theo ( Sort by ) và chế độ xem bố cục của các mục trong thư mục theo cách bạn muốn.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách reset lại cài đặt chế độ xem thư mục, chi tiết và chiều rộng phần preview (xem trước), cũng như chiều rộng phần điều phối trở về tùy chọn mặc định trong Windows 10.

Cách reset cài đặt chế độ xem của mọi thứ thư mục bằng file BAT

File. bat có thể tải xuống trong tùy chọn này chứa các lệnh sẽ reset lại cài đặt chế độ xem của mọi thứ các thư mục về mặc định.

1. Tải xuống file. bat Reset_Folder_View_Settings_of_All_Folders_to_Default.bat.

(Nội dung của file. bat để tham khảo):

  @echo off :: To reset folder view settings of all folders Reg Delete "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsShellBagMRU" /F Reg Delete "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsShellBags" /F Reg Delete "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsShellNoRoamBags" /F Reg Delete "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsShellNoRoamBagMRU" /F Reg Delete "HKCUSOFTWAREClassesLocal SettingsSoftwareMicrosoftWindowsShellBagMRU" /F Reg Delete "HKCUSOFTWAREClassesLocal SettingsSoftwareMicrosoftWindowsShellBags" /F Reg Delete "HKCUSOFTWAREClassesWow6432NodeLocal SettingsSoftwareMicrosoftWindowsShellBags" /F Reg Delete "HKCUSOFTWAREClassesWow6432NodeLocal SettingsSoftwareMicrosoftWindowsShellBagMRU" /F :: To reset "Apply to Folders" views to default REG Delete "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerStreamsDefaults" /F :: To reset size of details, navigation, preview panes to default Reg Delete "HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerModulesGlobalSettingsSizer" /F :: To kill and restart explorer taskkill /f /im explorer.exe start explorer.exe  

2. Lưu file. bat vào desktop.

3. Bỏ chặn file. bat.

4. Nhấp đúp vào file. bat để chạy nó.

5. Bây giờ, bạn sẽ nhận biết màn hình của mình nhấp nháy khi Explorer được khởi động lại để áp dụng các thay đổi registry.

Cách chỉ reset cài đặt chế độ xem của thư mục có cùng loại template như thư mục hiện hành

1. Mở thư mục (ví dụ: Pictures trong This PC ) trong File Explorer ( Win + E ) có template (ví dụ: template Pictures ) mà bạn mong muốn reset cho mọi thứ các thư mục được tối ưu hóa với cùng một template đó.

2. Nhấp vào tab View và bấm vào nút Options trong ribbon để mở Folder Options từ trong thư mục này.

Nhấp vào tab View và nhấn vào nút Options
Nhấp vào tab View và bấm vào nút Options

3. Nhấp vào tab View trong Folder Options và bấm vào nút Reset Folders.

Nhấn vào nút Reset Folders
Nhấn vào nút Reset Folders

4. Nhấp vào Yes để xác nhận.

5. Nhấn OK trong Folder Option.

6. Cài đặt chế độ xem của thư mục ngày nay và mọi thứ các thư mục được tối ưu hóa với cùng loại template hiện đã được reset về mặc định.

Cài đặt chế độ xem của thư mục hiện tại và tất cả các thư mục có cùng template sẽ được reset
Cài đặt chế độ xem của thư mục ngày nay và tất cả những thư mục có cùng template sẽ có reset

Xem thêm:

  • Hướng dẫn reset một chương trình trên Windows về trạng thái cài đặt mặc định

Windows 10, reset cài đặt chế độ xem thư mục, cách reset cài đặt chế độ xem thư mục, chế độ xem thư mục mặc định, khôi phục chế độ xem thư mục mặc định, chế độ xem thư mục mặc định trong Windows 10

Nội dung Cách reset cài đặt chế độ xem thư mục mặc định trong Windows 10 được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Sửa máy tính giá rẻ Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho suamaytinhgiare.xyz để điều chỉnh. suamaytinhgiare.xyz tks.

Bài Viết Liên Quan


5/5 - (1 bình chọn)

Bài Viết Khác

--