Banner Trường Tín Covid 19
Banner Trường Tín Covid 19 Mobile

Cách kiểm tra Domain Controller nào nắm giữ FSMO role trong Active Directory

--
Web Sửa máy tính giá rẻ Trường Tín có bài ❎❤️: Cách kiểm tra Domain Controller nào nắm giữ FSMO role trong Active Directory Hướng dẫn này minh họa cách kiểm tra FSMO role trong Server 2016. 5 FSMO role trong Active Directory bao gồm: RID Master, PDC Emulator Master, Infrastructure Master, Domain Naming Master, Schema Master.

Hướng dẫn này minh họa cách kiểm tra FSMO role trong Server 2016. 5 FSMO role trong Active Directory bao gồm:

 • RID Master
 • PDC Emulator Master
 • Infrastructure Master
 • Domain Naming Master
 • Schema Master

Các bước kiểm tra FSMO role trong Server 2016

Dưới này là chi tiết các bước để kiểm tra Domain Controller nào sở hữu một trong các FSMO role ở trên:

1. Kiểm tra DC nào sở hữu các role RID, PDC và Infrastructure Master

Kiểm tra DC nào nắm giữ các role RID, PDC và Infrastructure Master
Kiểm tra DC nào sở hữu các role RID, PDC và Infrastructure Master

Dưới này là các bước để kiểm tra Domain Controller nắm giữ các role RID, PDC và Infrastructure Master:

Đăng nhập vào Domain Controller và mở Server Manager.

Từ Server Manager , nhấp vào Tools. Sau đó chọn Active Directory Users and Computers .

Khi Active Directory Users and Computers mở ra, hãy click chuột phải vào tên domain AD. Sau đó nhấp vào Operations Masters…

Operations Masters có 3 tab. Đầu tiên là RID. Trong tab này, bạn sẽ thấy DC giữ FSMO role này. Trong ví dụ này, nó là DCSRV1. Để kiểm tra DC giữ role PDC và Infrastructure, hãy nhấp vào các tab còn lại.

2. Kiểm tra Domain Controller nắm giữ FSMO role Master Naming Master

Kiểm tra Domain Controller nắm giữ FSMO role Master Naming Master
Kiểm tra Domain Controller nắm giữ FSMO role Master Naming Master

Để kiểm tra Domain Controller có FSMO role Master Naming Master:

Từ Server Manager , nhấp vào T o ols. Sau đó chọn Active Directory Domains and Trusts .

Khi AD Domains and Trusts mở ra, click chuột phải vào Active Directory Domains and Trusts cho domain của bạn. Sau đó nhấp vào Operations Master…

DC giữ role này sẽ được hiển thị.

3. Kiểm tra DC giữ role Schema Master

Kiểm tra DC giữ role Schema Master
Kiểm tra DC giữ role Schema Master

Kiểm tra DC sở hữu role Schema Master không đơn giản như vậy. Dưới này là các bước cần làm (thực hiện các tác vụ từ DC):

Từ Command Prompt, nhập lệnh bên dưới. Sau đó nhấn Enter:

 regsvr32 schmmgmt.dll 

Lệnh đăng ký AD Schema snap-in. Trong các bước tiếp theo, bạn sẽ mở AD schema trong MMC, sau đó xem DC giữ role Schema Master.

Để mở MMC, hãy nhấn Windows + R . Thao tác này sẽ mở lệnh Run.

Tại Run , gõ MMC. Sau đó bấm OK.

Tại MMC , nhấp vào File và chọn Add/Remove Snap-in…

Xác định vị trí và highlight Active Directory Schema . Sau đó nhấp vào Add > OK .

Bên dưới Console Root , nhấp vào Active Directory Schema [ ] . Sau đó nhấp chuột phải vào nó và chọn Operations Master…

DC sở hữu FSMO role Schema Master sẽ xuất hiện!

4. Kiểm tra bằng lệnh NTDSUtil

Kiểm tra bằng lệnh NTDSUtil
Kiểm tra bằng lệnh NTDSUtil

Bạn cũng đều có thể kiểm tra các DC giữ FSMO role bằng công cụ dòng lệnh NTDSUtil. Đây là các bước cần làm:

Đăng nhập vào DC trong domain. Sau đó, mở Command Prompt.

Tại Command Prompt , nhập các lệnh sau theo thứ tự. Nhấn Enter để thực hành từng lệnh.

 NTDSUtil Roles Connections Connect to Server 

Thay thế bằng tên của Domain Controller mà bạn muốn liệt kê các FSMO role của nó.

 q Select Operation target list roles for connected server 

Lệnh cuối cùng sẽ liệt kê tất cả những role do server mà bạn đã kết nối sở hữu bằng lệnh “Connect to Server ” .

Bất kể lý do bạn muốn định vị Domain Controller nào giữ FSMO role trong mạng, chỉ dẫn này cũng sẽ hỗ trợ ích.

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

 • Hướng dẫn cài đặt Active Directory trên Windows Server 2016

Active Directory, Domain Controller, FSMO role, Domain Controller nào nắm giữ FSMO role, FSMO role trong Active Directory

Nội dung Cách kiểm tra Domain Controller nào nắm giữ FSMO role trong Active Directory được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Sửa máy tính giá rẻ Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho suamaytinhgiare.xyz để điều chỉnh. suamaytinhgiare.xyz tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác

--