Banner Trường Tín Covid 19
Banner Trường Tín Covid 19 Mobile

Cách dùng hàm SUBTOTAL trong Excel

--
Web Sửa máy tính giá rẻ Trường Tín có bài ❎❤️: Cách dùng hàm SUBTOTAL trong Excel Hàm Subtotal trong Excel được dùng ở rất nhiều trường hợp khác nhau, giúp bạn tính tổng phụ trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu, khác với hàm SUM trong Excel

Hàm Subtotal trong những hàm cơ bản Excel được sử dụng ở rất nhiều trường hợp khác nhau, giúp bạn tính tổng phụ trong bản kê hoặc cơ sở dữ liệu, khác với hàm SUM trong Excel, như đếm số ô, tính trung bình, tìm giá trị lớn nhất/nhỏ nhất hay tính tổng giá trị danh sách đã lọc trong Excel mà Quản trị mạng đã chỉ dẫn bạn đọc. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách dùng hàm SUBTOTAL trong Excel.

Hàm SUBTOTAL trong Excel

Hàm SUBTOTAL có cú pháp =SUBTOTAL(function_num, ref1, [ref2],…) . Trong đó:

 • Function_num: Các số lượng từ 1 đến 11 và 101 đến 111 quy định hàm nào sẽ được sử dụng để tính toán trong SUBTOTAL.
 • Ref1, Ref2, …: 1 hoặc nhiều ô, hoặc dãy ô để tính tổng phụ, nhiều nhất 254.

Lưu ý:

 • Hàm SUBTOTAL được thiết kế để tính toán cho các cột số liệu theo phía dọc.
 • Nếu các đối số ref1, ref2,… có chứa hàm SUBTOTAL thì sẽ có bỏ lỡ để né tính trùng 2 lần.
 • Nếu function_num từ 1 đến 11 thì hàm SUBTOTAL tính toán cho dù là cả những giá trị ẩn trong tập số liệu do hàng chứa vùng đó bị ẩn. Nếu function_num từ 101 đến 111 thì hàm SUBTOTAL chỉ tính toán cho những giá trị không ẩn trong tập số liệu (không tính các giá trị ở hàng ẩn).
 • Đối với vùng dữ liệu bị ẩn do Filter, SUBTOTAL sẽ bỏ qua.

Danh sách hàm chức năng 

Ví dụ sử dụng hàm SUBTOTAL

1. Tính tổng các hàng được lọc 

Để hiểu rõ về kiểu tính tổng này bạn tham khảo bài viết Tính tổng giá trị danh sách đã lọc trong Excel.

2. Đếm các ô được lọc không trống

Chúng ta sẽ sử dụng SUBTOTAL 3 hoặc SUBTOTAL 103. Tuy nhiên trường hợp có hàng ẩn thì bạn phải sử dụng SUBTOTAL 103 để đếm chuẩn xác các ô không trống nhìn thấy.

Bảng dữ liệu

Chẳng hạn với bảng dữ liệu trên sẽ ẩn đi 2 hàng là 4 và 5. Khi dùng SUBTOTAL 3 hoặc SUBTOTAL 103 sẽ cho ra 2 kết quả khác nhau.

Ẩn hàng dữ liệu

Chúng ta nhập công thức và lúc đó Excel sẽ tự động hiển thị bộ chức năng để bạn chọn mà chẳng càng phải nhớ.

Công thức hàm SUBTOTAL

Kết quả khi dùng SUBTOTAL 3 sẽ cho ra 3, tính cả ô đã ẩn đi trong hàng.

SUBTOTAL 3

Còn với SUBTOTAL 103 sẽ chỉ hiển thị ô không trống mà chúng ta nhìn thấy, bỏ lỡ hàng ẩn.

SUBTOTAL 103

3. Bỏ qua các giá trị trong số công thức Subtotal lồng nhau

Chẳng hạn chúng ta sẽ tính trung bình tổng số kg vải của kho A1 và A2.

Công thức tính bình quân cho kho A2= SUBTOTAL(1,C2:C4) rồi cho kết quả 19.

SUBTOTAL 1

Công thức tính bình quân cho kho A1 = SUBTOTAL(1,C5:C7) có kết quả là 38.

Tính trung bình

Tuy nhiên khi tính trung bình tổng cộng vải ở 2 kho thì sẽ bỏ qua kết quả tính bình quân trước đó.. Chúng ta có công thức =SUBTOTAL(1,C2:C9) và kết quả sẽ tự động loại bỏ kết quả bình quân đã lường trước đó.

Tính trung bình lớn 

Cách lỗi khi thực hành hàm SUBTOTAL trong Excel

Khi bạn tính toán hàm SUBTOTAL trong Excel, sẽ thường gặp một số lỗi cơ bản:

 • #VALUE! Số xác định chức năng không nằm ở phía trong khoảng 1-11 hoặc 101-111 hay có tham chiếu (ref) là tham chiếu 3D.
 • #DIV/0! Xảy ra khi 1 tổng cụ thể phải chia cho 0 (ví dụ: tính bình quân cộng hoặc độ lệch chuẩn của một dãy ô không chứa giá trị số)
 • #NAME? tên hàm SUBTOTAL sai chính tả.

Lỗi #DIV/0!

Xem thêm:

 • Hàm SUMPRODUCT trong Excel: Tính tổng tích các giá trị tương ứng
 • Cách gộp 2 cột Họ và Tên trong Excel không mất nội dung

SUBTOTAL Excel, cách dùng SUBTOTAL Excel, hàm SUBTOTAL Excel, sử dụng hàm SUBTOTAL Excel, tính tổng hàng được lọc excel, hàm cơ bản excel

Nội dung Cách dùng hàm SUBTOTAL trong Excel được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Sửa máy tính giá rẻ Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho suamaytinhgiare.xyz để điều chỉnh. suamaytinhgiare.xyz tks.

Bài Viết Liên Quan


5/5 - (1 bình chọn)

Bài Viết Khác

--