Banner Trường Tín Covid 19
Banner Trường Tín Covid 19 Mobile

Cách bỏ chặn file trong Windows 10

--
Web Sửa máy tính giá rẻ Trường Tín có bài ❎❤️: Cách bỏ chặn file trong Windows 10 Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các cách mở khóa các tệp bị chặn bởi Open File – Security Warning và Windows SmartScreen trong Windows 10.

Thông tin chung

Trình quản lý tệp đính kèm (Attachment Manager) được tích hợp trong Windows để giúp bảo vệ PC của bạn khỏi sự xâm phạm của các tệp đính kèm không an toàn mà bạn có thể nhận được bằng một thông điệp email hoặc từ bất kể những nguồn không rõ ràng nào trên Internet. Nếu Attachment Manager xác định một tệp đính kèm có thể không an toàn, nó sẽ ngăn không cho bạn mở tệp hoặc cảnh báo bạn về những nguy cơ bảo mật trước khi bạn mở tệp đó.

Attachment Manager sử dụng giao diện lập trình ứng dụng AttachmentExecute (API) để xác định loại tệp, tìm liên kết tệp. Một trong các phần mềm trên thiết bị lưu một tệp đã tải xuống vào đĩa được định hình bằng NTFS, sau đó cập nhật siêu dữ liệu cho tệp với vùng dữ liệu là nơi nó được tải xuống. Siêu dữ liệu được lưu dưới dạng luồng dữ liệu thay thế (Alternate Data Stream – ADS). Nếu bạn muốn bỏ chặn một tệp đã tải xuống, bạn có thể nhấp chuột phải vào tệp đó, chọn Properties và nhấp vào Unblock .

Có các yếu tố sau đây để xác định xem liệu bạn có bị ngăn không cho mở tệp hoặc bạn có nhận được cảnh báo trước lúc mở tệp hay không:

 • Loại chương trình bạn đang sử dụng.
 • Loại tệp bạn đang tải xuống hoặc đang cố gắng mở
 • Cài đặt bảo mật của vùng nội dung Web mà bạn đang tải tệp xuống.
 • Internet
 • Intranet cục bộ
 • Các trang web uy tín
 • Trang web bị có hạn

Attachment Manager phân loại các tệp mà bạn thu được hoặc bạn tải xuống dựa theo loại tệp và phần mở rộng của tệp đó. Sau đó tiếp tục phân loại các loại tệp theo mức độ nguy hiểm từ có rủi ro cao, rủi ro trung bình đến rủi ro thấp.

 • Rủi ro cao (high risk) : Nếu tệp đính kèm nằm ở trong bản kê các dòng tệp có không may cao và tới từ vùng bị hạn chế (restricted zone), Windows sẽ chặn người dùng truy cập vào tệp này. Nếu tệp đến từ vùng Internet, Windows sẽ nhắc người sử dụng bằng cảnh báo bảo mật của Windows (Windows Security Warning) như sau: “Windows phát giác thấy tệp này còn có khả năng gây hại. Để giúp bảo vệ máy tính của bạn, Windows đã chặn quyền truy cập vào tệp này”.
 • Rủi ro trung bình (Moderate Risk) : Nếu tệp đính kèm nằm ở phía trong danh sách các dòng tệp có mức độ không may trung bình và đến từ vùng bị có hạn hoặc Internet, Windows sẽ nhắc người sử dụng bằng cảnh báo sau: “Không thể xác minh được xuất xứ phát hành. Bạn có chắc chắn muốn chạy ứng dụng này không?”.
 • Rủi ro thấp (Low Risk): Nếu tệp đính kèm nằm ở trong danh sách các dòng tệp có chừng độ rủi ro thấp, Windows sẽ không đem ra lời nhắc nào cho người sử dụng trước khi họ truy cập vào tệp đó, bất cứ vùng của tệp là gì.

Open File – Security Warning là một giải pháp bảo mật đòi hỏi bạn phải cấp phép trước khi mở tệp đến từ một nguồn không xác định như Internet hoặc máy tính khác… trên PC của bạn.

Windows SmartScreen giúp giữ cho PC của bạn an toàn hơn bằng cách cảnh báo bạn trước khi chạy các phần mềm và tệp được tải xuống từ Internet nhưng vẫn không thể nhận dạng được.

Open File – Security Warning và Windows SmartScreen sẽ tự động chặn các phần mềm và tệp kiểu này cho đến khi bạn bỏ chặn chúng.

Bắt đầu từ phiên bản Windows 10 build 17639, nếu bạn đã bật Windows Defender Application Guard, các tệp bị chặn sẽ có gắn logo Cách bỏ chặn file trong Windows 10 1 ngay trên biểu trưng chính của tệp để cho thấy tệp này hiện đã bị chặn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các cách mở khóa các tệp bị chặn bởi Open File – Security Warning và Windows SmartScreen trong Windows 10.

Chú ý: Đảm bảo chỉ bỏ chặn các tệp mà bạn thấy đủ độ tin cậy để tránh làm ảnh hưởng đến tính bảo mật của hệ thống PC.

Ví dụ tệp bị chặn khi Windows Defender Application Guard được bật:

Cách bỏ chặn file trong Windows 10 2

Cách bỏ chặn file trong Windows 10

 • Thông tin chung
 • Bỏ chặn tệp trong Properties
 • Bỏ chặn tệp trong Open File – Security Warning
 • Bỏ chặn ứng dụng hoặc tệp trong Windows SmartScreen
 • Bỏ chặn một tệp đơn lẻ bằng PowerShell
 • Bỏ chặn tất cả những tệp trong một thư mục bằng PowerShell
 • Bỏ chặn các tệp trong 1 thư mục và các thư mục con trong PowerShell
 • Bỏ chặn file bằng phương pháp tắt Attachment Manager
  • Tắt Attachment Manager thông qua registry
  • Tắt Attachment Manager thông qua Group Policy

Bỏ chặn tệp trong Properties

1. Nhấp chuột phải hoặc bấm và giữ vào tập tin bị chặn, chọn Properties .

Nhấn vào tab General , tích chọn mục Unblock ở dưới cùng và nhấn vào OK . Nếu bạn không thấy mục Unblock thì có tức là tệp tránh bị chặn.

2. Nếu được nhắc, nhấn vào Continue và chọn Yes (nếu bạn là admin của máy) hoặc nhập mật khẩu của quản trị viên (nếu bạn người dùng).

Cách bỏ chặn file trong Windows 10 3

Bạn sẽ chỉ được nhắc nếu tệp ở vị trí mà tài khoản người sử dụng của bạn không có quyền truy cập theo mặc định.

3. Nếu được nhắc, nhấn vào Continue và chọn Yes (nếu bạn là admin của máy) hoặc nhập mật khẩu của quản trị viên (nếu bạn người dùng).

Cách bỏ chặn file trong Windows 10 4

(Bạn sẽ chỉ được nhắc nếu tệp ở vị trí mà tài khoản người sử dụng của bạn không có quyền truy cập theo mặc định).

Bỏ chặn tệp trong Open File – Security Warning

1. Mở hoặc chạy tệp bị chặn để kích hoạt Open File – Security Warning.

2. Trong cửa sổ Open File – Security Warning, bỏ tích mục Always ask before opening this , và nhấn vào Open hoặc Run .

Cách bỏ chặn file trong Windows 10 5

Cách bỏ chặn file trong Windows 10 6

3. Nếu được nhắc, nhấn vào Continue và chọn Yes (nếu bạn là admin của máy) hoặc nhập mật khẩu của quản trị viên (nếu bạn người dùng). Bạn sẽ chỉ được nhắc nếu tệp ở vị trí mà tài khoản người dùng của bạn không có quyền truy cập theo mặc định.

Bỏ chặn ứng dụng hoặc tệp trong Windows SmartScreen

1. Mở tệp hoặc chạy phần mềm bị chặn để kích hoạt Windows SmartScreen.

2. Nhấp vào liên kết More info .

Cách bỏ chặn file trong Windows 10 7

3. Nhấp vào nút Run anyway .

Cách bỏ chặn file trong Windows 10 8

Bỏ chặn một tệp đơn lẻ bằng PowerShell

1. Mở Windows PowerShell hoặc Windows PowerShell với quyền admin (tùy vào việc tài khoản người dùng của bạn có quyền truy cập vào nơi tệp bị chặn không).

2. Trong PowerShell, gõ lệnh dưới đây và nhấn Enter (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

 unblock-file -path "đường dẫn đầy đặn của tệp bị chặn" 

Thay thế đường dẫn đầy đặn của tệp bị chặn trong lệnh phía trên bằng đường dẫn đầy đủ trên thực tiễn của tệp bị chặn (bao gồm cả phần mở rộng tệp) mà bạn mong muốn bỏ chặn.

Ví dụ:

 unblock-file -path "C:UsersBrinkDesktopExample.reg" 

Cách bỏ chặn file trong Windows 10 9

Bỏ chặn tất cả các tệp trong 1 thư mục bằng PowerShell

1. Mở Windows PowerShell hoặc Windows PowerShell admin.

2. Trong PowerShell, gõ các lệnh dưới đây và nhấn Enter (xem ảnh chụp màn hình bên dưới).

(không có lời nhắc xác nhận)

 get-childitem "đường dẫn đầy đủ của thư mục" | unblock-file 

Hoặc

(có lời nhắc xác nhận)

 get-childitem "đường dẫn đầy đủ của thư mục" | unblock-file -confirm 

Thay thế “đường dẫn đầy đủ của thư mục” trong những lệnh phía trên bằng đường dẫn đầy đủ trên thực tế của thư mục chứa (các) tệp bị chặn mà bạn muốn bỏ chặn.

Ví dụ:

 get-childitem "C:UsersBrinkDesktop" | unblock-file 

Hoặc

 get-childitem "C:UsersBrinkDesktop" | unblock-file -confirm 

Cách bỏ chặn file trong Windows 10 10

Bỏ chặn các tệp trong 1 thư mục và các thư mục con trong PowerShell

1. Mở Windows PowerShell hoặc Windows PowerShell admin.

2. Trong PowerShell, gõ các lệnh dưới đây và nhấn Enter.

Không có lời nhắc xác nhận:

 get-childitem "đường dẫn đầy đặn của thư mục" -recurse | unblock-file 

Hoặc có lời nhắc xác nhận:

 get-childitem "đường dẫn đầy đặn của thư mục" -recurse | unblock-file -confirm 

Thay thế “đường dẫn đầy đặn của thư mục” trong những lệnh ở trên bằng đường dẫn đầy đủ trên thực tế của thư mục chứa (các) tệp bị chặn mà bạn mong muốn bỏ chặn.

Ví dụ:

 get-childitem "C:UsersBrinkDesktop" -recurse | unblock-file 

Hoặc:

 get-childitem "C:UsersBrinkDesktop" -recurse | unblock-file -confirm 

Cách bỏ chặn file trong Windows 10 11

Bỏ chặn file bằng phương pháp tắt Attachment Manager

Tắt Attachment Manager thông qua registry

Bước 1 : Mở Registry Editor bằng cách gõ Regedit vào hộp tìm kiếm và nhấn phím Enter.

Khi bạn thu được lời nhắc User Account Control, hãy nhấp vào nút Yes.

Bước 2 : Trong Registry Editor, điều hướng đến key sau:

 HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesAttachments 

Nếu không có key Attachments , hãy nhấp chuột phải vào key Policies , nhấp vào New , chọn Key rồi đặt tên là Attachments.

Nhấp vào New, chọn Key rồi đặt tên là Attachments
Nhấp vào New, chọn Key rồi đặt tên là Attachments

Và nếu đã có key Attachments , hãy chuyển sang bước tiếp theo.

Nếu đã có key Attachments, hãy chuyển sang bước tiếp theo
Nếu đã có key Attachments, hãy chuyển sang bước kế đến

Bước 3 : Bây giờ, chọn key Attachments ở bên trái. Ở phía bên phải, thi hành thao tác click chuột phải, nhấn vào New và sau đó nhấp vào DWORD (32-bit) Value và đặt tên nó là ScanWithAntiVirus.

Tạo giá trị DWORD (32-bit) Value
Tạo giá trị DWORD (32-bit) Value
Đặt tên cho giá trị là ScanWithAntiVirus
Đặt tên cho giá trị là ScanWithAntiVirus

Bước 4 : Cuối cùng, nhấp đúp vào giá trị ScanWithAntivirus vừa tạo và thay đổi dữ liệu giá trị thành 1 để tắt Attachment Manager trong Windows 10.

Thay đổi giá trị ScanWithAntivirus thành 1
Thay đổi giá trị ScanWithAntivirus thành 1

Bước 5 : Đóng Registry Editor. Lưu mọi công việc của bạn. Đăng xuất và đăng nhập hoặc khởi động lại máy tính để áp dụng thay đổi.

Tắt Attachment Manager thông qua Group Policy

Lưu ý rằng Group Policy Editor không cần là một phần của phiên bản Home. Người dùng phiên bản Home cần dùng cách thức Registry được đề cập ở trên.

Bước 1 : Gõ Gpedit.msc vào trường kiếm tìm Start/Taskbar và nhấn Enter để mở Group Policy Editor.

Bước 2 : Trong Registry Editor, điều phối đến:

 User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Attachment Manager 

Bước 3 : Ở phía bên phải, thi hành nhấp đúp vào policy Do not preserve zone information in file attachments để mở thuộc tính của nó.

Nhấp đúp vào policy Do not preserve zone information in file attachments
Nhấp đúp vào policy Do not preserve zone information in file attachments

Bước 4 : Chọn tùy chọn Enabled. Nhấp vào nút Apply để lưu thay đổi.

Chọn tùy chọn Enabled
Chọn tùy chọn Enabled

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

 • Cách tắt Windows Update trên Windows 10
 • Tắt Windows Defender trên Windows 10
 • Những cách khắc phục sự cố âm thanh trên Windows 10
 • Hướng dẫn chia ổ hdd ngay trong Windows 10

Windows 10, cách bỏ chặn file trong Windows 10, file bị chặn trong Windows, bỏ chặn tệp trong Windows 10, Open File – Security Warning, Windows SmartScreen, unblock file

Nội dung Cách bỏ chặn file trong Windows 10 được tổng hợp sưu tầm biên tập bởi: Sửa máy tính giá rẻ Trường Tín. Mọi ý kiến vui lòng gửi Liên Hệ cho suamaytinhgiare.xyz để điều chỉnh. suamaytinhgiare.xyz tks.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng post

Bài Viết Khác

--